۱۵ خط از اسطوره های موفقیت!

 1. “اگر هنوز مایل به ریسک کردن در امور معمول خود نیستید، شما باید برای مسائل پیش و پا افتاده ریسک هایی تعیین کنید.” – Jim Rohn
 1. فرصت ها به خودی خود اتفاق نمی افتند، شما آنها را ایجاد می کنید.” – Chris Grosser
 1. “بین یک رهبر و پیرو، نوآوری تمایز ایجاد میکند.” – Steve Jobs
 1. “نقطه شروع همه موفقیت ها تمایل و خواسته ی واقعی است.” – Napoleon Hill
 1. “جاده دستیابی به موفقیت و جاده دستیابی به شکست تاحدودی دقیقا مشابه هم است.” – Colin R. Davis
 1. “همانطورکه قرن جلوتر خود را پیش بینی میکنیم، درمیابیم که رهبران واقعی کسانی هستند که به دیگران قدرت خواهند داد.” – Bill Gates
 1. “اگه جایی که الان درونش ایستاده ای را نمی پسندی، بلند شو و جایت را عوض کن… تو که درخت نیستی…!” – Jim Rohn

۸٫ “هر زمان که شما خودتان را در کنار اکثریت مردم پیدا کردید، آن زمان، زمان مکث و تأمل است.” – Mark Twain

 1. “موفقیت … شناخت هدف خود در زندگی، رشد برای دستیابی به حداکثر پتانسیل خود، و کاشت بذری است که دیگران را هم به منفعت می رساند.” – John C. Maxwell
 1. “برای انجام کارهای بزرگ، نباید تنها عمل کنیم، بلکه رویاپردازی هم لازم است داشته باشیم و نه تنها برنامه ریزی کنیم، بلکه همچنین باید ایمان و باور داشته باشیم.” – Anatole France
 1. تنها برای موفق بودن تلاش نکنید، بلکه برای باارزش بودن تلاش کنید. – Albert Einstein
 1. دشوار ترین چیز، تصمیم برای عمل کردن است، مابقی صرفا سرسختی است. – Amelia Earhart

۱۳٫ زمان شما محدود است، بنابراین وقت خود را برای زندگی کردن به شیوه زندگی دیگران هدر ندهید. – Steve Jobs

 1. “آدم بدون هدف مانند کشتی بدون سکان است.” – Thomas Carlyle
 1. هیچ راز و رمزی برای موفقیت وجود ندارد. این نتیجه آمادگی، کار سخت و آموختن از شکست است.”– Colin Powell

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. کادرهای اجباری با مشخص شده‌اند

5 × یک =